Spotkania Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca odbywają się w każdą środę rozpoczynając od Mszy Św. o godz. 18.00 (z wyjątkiem okresu wakacyjnego, ferii i świąt)

 

Administrator: p. Małgorzata Kowalczuk
Vice -administrator: p. Ignacy Szumowski

Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

W naszej parafii Wspólnota zawiązała się w 2020 roku po rekolekcjach „Seminarium Odnowy Wiary” i liczy obecnie 40 osób w wieku od 40 do 75 lat. W chwili obecnej mamy 6 grupek, w tym 2 grupki mężczyzn i 4 grupki kobiet.

Pragnieniem Wspólnoty jest rozkochiwanie ludzi w Jezusie Chrystusie poprzez dzieło ewangelizacji, do którego powołanie każdy z nas otrzymał poprzez dar Chrztu Świętego. Wzrastamy w wierze i formujemy się poprzez codzienne rozważanie Słowa Bożego, dzielenie się Nim na cotygodniowych spotkaniach, wspólną modlitwę, uczestnictwo w kursach, warsztatach i rekolekcjach, inicjatywy parafialne, służbę i świadectwo codziennego życia oraz ewangelizację.

Wielkim błogosławieństwem dla Wspólnoty jest doświadczenie modlitwy uwielbienia Boga, w której pragniemy angażować każdego człowieka tak by Bóg był we wszystkim uwielbiony.

Imię Wspólnoty wypływa z dwóch biblijnych źródeł:
1) starotestamentalny urząd przyjaciela oblubieńca
2) osoba świętego Jana Chrzciciela, który nazwał się przyjacielem Oblubieńca.
Największą radością Wspólnoty jest pełnienie misji Jana Chrzciciela polegającej na przyprowadzeniu Kościoła - Oblubienicy do Chrystusa Oblubieńca.

Ikona przedstawia dwie postacie: Chrystusa z Ewangelią w ręku oraz św. Menasa, opata i męczennika, trzymającego zwój, najprawdopodobniej z tekstem reguły swego monasteru. Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aureole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do greckiego słowa hypomene, które oznacza wytrwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa do końca w Nim i w Kościele.Prawą ręką Menas wskazuje na Chrystusa, który jest jego oparciem. Treść ikony może być odwołaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana: "Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi".

Naszym mistrzem w życiu duchowym jest św. Jan Chrzciciel. Tak jak On pragniemy iść przed Panem, aby przygotować Mu drogi i Jego ludowi dać poznać zbawienie (por. Łk 1, 76-77)

Jeśli jesteś osobą dorosłą, pragniesz głębokiej relacji z Bogiem, chcesz lepiej poznać Boga i Jego Słowo, chcesz odkryć swoje powołanie i rozwijać talenty, jeśli chcesz zaangażować się w życie parafii i poznać interesujących ludzi to zapraszamy Cię w każdą środę - rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 18.00.