Parafia w Niewodnicy Kościelnej istnieje od 1596 roku. Obecny kościół został zbudowany w latach 1884 - 1889.

 

Obecna liczba parafian wynosi 4944 osób. Do parafii należą: Baciuty, Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Barszczówka, Czaplino, Klepacze, Koplany, Markowszczyzna, Mińce, Niecki, Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Tołcze, Trypucie, Turczyn, Zalesiany.

W 2022 roku zakończyliśmy następujące prace inwestycyjno - remontowe:

  • I Etap remontu dachu nad prezbiterium i zakrystiami;

W tym miejscu chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność w sposób szczególny Panu Wójtowi Grzegorzowi Jakuciowi i Radzie Gminy Turośń Kościelna na czele z Panem Jarosławem Czechem za pomoc w sfinansowaniu tych prac w wysokości 80 000 zł. Całkowity koszt remontu wyniósł 278 370,61 zł.

  • Oddanie do użytku nowych toalet znajdujących się za ołtarzem polowym;

Koszt wykonania toalet wyniósł 234 266,92 zł.

  • spłaciliśmy dług za wykonany w ubiegłym roku parking
  • wykonaliśmy nowe ogrodzenie wokół kościoła i odnowiliśmy i pomalowane zostało ogrodzenie przed kościołem;
  • przygotowane zostały do remontu schody wejściowe oraz przypory do podtrzymania chylącego się muru oporowego terenu kościelnego,
  • wykonaliśmy nowe pokrycie z papy na grotach i nową altanę do przyjmowania intencji na odpuście św. Antoniego w miejsce „zabytkowej zielonej budki”,
  • szereg pomniejszych prac wynikających z bieżącej działalności.
  • trwają obecnie tylko prace przy oczyszczaniu stawów parafialnych.
W 2023 roku planujemy m.in.:
  • zakończyć remont schodów wejściowych;
  • przeprowadzić kompleksowy remont wieży kościelnej.