Dokumenty potrzebne do otrzymania Chrztu Świętego:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
 • zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych (jeśli nie są z naszej parafii), że mogą być chrzestnymi,
 • świadectwo przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania

Spotkania formacyjne rodziców i dzieci – II niedziela po Mszy Św. o godz. 12.00. 


Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka,
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia 1-szej Spowiedzi i Komunii św.

Spotkania formacyjne rodziców i młodzieży - III niedziela miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.00

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,
 • zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia S. Bierzmowania,
 • zaświadczenie świadka z parafii zamieszkania, że może być świadkiem bierzmowania

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu św. (z Parafii, w której narzeczony/narzeczona byli ochrzczeni),
 • świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (informacja o bierzmowaniu powinna się znajdować w metryce chrztu; jeżeli jej nie ma należy udać się po zaświadczenie do Parafii w której narzeczony/narzeczona przyjęli sakrament bierzmowania),
 • świadectwo z ostatniej klasy szkoły z oceną religii (religia w szkole średniej, technikum itd. jest traktowana jako przygotowanie dalsze do sakramentu małżeństwa, stąd wymagana jest ocena z lekcji religii),
 • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
 • świadectwo uczestniczenia w dniu skupienia dla narzeczonych (najczęściej jest dołączone do świadectwa z kursu przedmałżeńskiego),
 • zaświadczenie z rozmowy z poradni życia rodzinnego (narzeczonych obowiązują trzy spotkania w dowolnej Poradni Życia Rodzinnego),
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (zaświadczenia z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; ważność tych dokumentów wynosi 6 miesięcy!),
 • prośba o wygłoszenie zapowiedzi / zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (z obu Parafii narzeczonych należy mieć zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi; o ich wygłoszenie, jeżeli zajdzie taka konieczność, zwróci się przez was duchowny),
 • kartki do spowiedzi przedślubnej (narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne: jedna od razu, po rozpoczęciu przygotowań do ślubu, druga w dniu lub przededniu ślubu; popisane kartki należy zawrócić księdzu bezpośrednio przed ślubem, w zakrystii).

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu - dokument przeznaczony dla administracji cmentarza,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.