Dobrze żyć – to wiele,
Dobrze umrzeć – to wszystko…


Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane też Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. ADS jest ściśle związane z kultem Matki Bożej Bolesnej. 
Stowarzyszenie to w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. W roku 2004 siedziba stowarzyszenia została przeniesiona z Tinchebray do La Chapelle Montligeon, gdzie również znajduje się sanktuarium Matki Bożej i Światowe Centrum Modlitwy za zmarłych.
W Polsce opiekunami ADS są Misjonarze Świętej Rodziny z siedzibą w Górce Klasztornej. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej Bolesnej i świętemu Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

Wstępujący do stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:

  • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej; 
  • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia; 
  • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. 

Realizując ten cel należący do Apostolstwa Dobrej Śmierci:

  • często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu, aby być gotowym na śmierć w każdej chwili; 
  • żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa; 
  • mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich Członków Stowarzyszenia; 
  • uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych codziennie w ich intencjach Mszy Św.

Apostolstwo Dobrej Śmierci istnieje w naszej parafii od maja 1999 roku. Założycielką Stowarzyszenia była pani Natalia Kamińska.
Od lipca 2020 roku funkcję zelatorki sprawuje pani Maria Pogorzelska.
Do parafialnej wspólnoty ADS należy ponad 150 osób.

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci spotykają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 9.00, która poprzedzona jest odmawianiem Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Dzięki tej modlitwie uzyskujemy odpust i łaskę przemiany serca dla nas samych i swoich bliskich. Po Mszy Świętej istnieje możliwość nabycia biuletynów „Nadzieja i Życie” oraz innych materiałów informacyjnych (różańców, modlitewników, itp.).

  • wyrażenie swojej zgody do wstąpienia do Stowarzyszenia; 
  • wpisanie się do księgi Stowarzyszenia.

 

Na potwierdzenie wstąpienia do Stowarzyszenia Apostolstwa Dobrej Śmierci otrzymuje się książeczkę (świadectwo). 
Dzieci można wpisywać dopiero po przyjęciu I Komunii Świętej.
Osób zmarłych nie wpisuje się, można jednak ich dusze polecić modlitwom Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do trwania w Apostolstwie Dobrej Śmierci tych wszystkich parafian, którzy pragną pielęgnować wartości nieprzemijające, a swoje myśli i uczynki kierować ku życiu wiecznemu.

Więcej na temat Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci można przeczytać na stronie http://www.apostolstwo.pl/